Usługi wyceny

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Dla potrzeb  przekształceń własnościowych, planowanych  fuzji i przejęć, wniesienia  aportu, niezbędna jest znajomość ile wart jest ten biznes lub aktywa, którymi Klient chce rozporządzać.

Fundamentalne elementy determinujące wyższą wartość firmy prywatnej na dany Dla potrzeb przekształceń własnościowych, planowanych fuzji i przejęć, wniesienia aportu, niezbędna jest znajomość ile wart jest ten biznes lub aktywa, którymi Klient chce rozporządzać. moment to zdrowa rentowność i trwała kondycja finansowa, zapewniająca stałe przepływy środków pieniężnych dla właścicieli. Wycena przyszłej wartości firmy, gdy ma pozytywne perspektywy, czynią ja atrakcyjną dla przyszłego nabywcy.

Eksperci BWCS posiadają wiedzę, międzynarodowe doświadczenie oraz narzędzia techniczne wspierające pomiar wartości firmy na określony moment. Praktycznie, odpowiedzą na pytanie: "Ile wart jest Twój biznes teraz".

  • Dokonają wyboru optymalnego modelu wyceny dopasowanego do unikalnej sytuacji Klienta i celu wyceny.
  • Ocenią, czy warto inwestować w biznes komplementarny.
  • Sprawdzą, czy oferowana cena za biznes, który gwarantuje.
  • Przeprowadzą wycenę majątku firmy dla celów inwestorowi pozycję dominującą w branży, jest ekonomicznie uzasadniona. sprawozdawczych według standardów lokalnych i IFRS.
  • Każdego roku eksperci BWCS wykonują kilka wycen przedsiębiorstw, lub wydzielonej części przedsiębiorstwa w celach transakcyjnych.
  • W końcu 2014 roku sukcesem zakończył się proces przejęcia firmy w Polsce której wyceny, na potrzeby inwestora belgijskiego, dokonał zespół ekspertów BWCS.