Usługi poświadczające

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Usługi poświadczające (inne niż badanie lub przegląd sprawozdań finansowych) mogą dotyczyć zarówno zagadnień finansowych jak i niefinansowych. Biegły Rewident formułuje wniosek (w postaci opinii, raportu, wyniku pomiaru lub stanowiska) w celu zwiększenia zaufania do informacji dotyczących danego zagadnienia.

Usługi poświadczające wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych oraz krajowymi standardami mającymi odpowiednie zastosowanie.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • Potwierdzenia prognozowanych informacji finansowych
  • Badania rachunkowości i działalności spółki
  • Badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej
  • Badanie planów połączenia i podziału spółek