Usługi płacowe

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Oferujemy pełen zakres  usług związanych z kadrami i płacami, w tym w szczególności:

  • naliczanie płac,
  • premii,
  • odpraw,
  • odszkodowań,
  • dodatków,
  • ekwiwalentów,
  • opodatkowanie świadczeń w naturze i innych pozapłacowych składników wynagrodzeń;
  • potrąceń dobrowolnych i komorniczych

Na podstawie dostarczonych dokumentów naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia związane z niezdolnością pracownika do pracy a także przygotowujemy dokumentację niezbędną do wypłaty świadczeń przez ZUS.

W ramach obsługi płacowej wykonujemy wszystkie deklaracje, raporty i rozliczenia wymagane przez organy państwowe, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, proponujemy rozwiązania pozwalające obniżyć koszty wynagrodzeń przy jednoczesnym przyjęciu pełnej odpowiedzialności za zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa pracy.