Seminarium MSR / MSSF AGN w Lizbonie

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Słoneczna i urokliwa Lizbona była gospodarzem seminarium dotyczącego MSR/MSSF, zorganizowanego przez AGN International w dniach 28-29 września 2017 r. W wykładach wzięło udział 77 osób, reprezentujących 30 przedsiębiorstw z 18 krajów z różnych kontynentów, w tym trzech przedstawicieli naszych firm – BW Corporate Services SA i BW Audyt sp. z o.o. z Polski. 

          Część szkoleniowa została poprzedzona oficjalną kolacją w restauracji Sabor Mineiro. Pierwszy dzień był zatem doskonałą okazją na spotkanie i nawiązanie nowych znajomości z audytorami i księgowymi z innych państw.  Wymianę poglądów na temat funkcjonowania branży finansowej i systemów podatkowych w poszczególnych krajach urozmaicały tradycyjne portugalskie dania, serwowane w klimatycznej restauracji.
          W piątek z samego rana udaliśmy się do hotelowej auli, w której Liam McQuaid – prezes AGN International, otworzył część merytoryczną seminarium. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiono najważniejsze cele AGN (niezależna międzynarodowa sieć firm z obszaru księgowości, audytu i prawa). Wśród nich znalazło się zwiększenie liczby członków organizacji, utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz zwiększenie udziału w międzynarodowym rynku usług audytorskich, księgowych i prawnych przez poszczególne firmy należące do AGN International .
Pierwszym z prelegentów był Amerykanin Scott Walters – reprezentujący Daszkal Bolton LLC. W swoim wystąpieniu przedstawił zmiany, do których doszło w Amerykańskich Standardach Rachunkowości (US GAAP). Prezentacja dotyczyła m.in. zmian personalnych w amerykańskich instytucjach finansowych oraz problematyki związanej z restrukturyzacją długu i jego wyceną. Wystąpienie zakończyło case study, w którym musieliśmy porównać sposób ujmowania poszczególnych zdarzeń gospodarczych w cash flow według US GAAP oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
          Kolejnym wykładowcą był Andreas Weinberger, partner monachijskiej firmy Wirtschaftstreuhand Group. Tematem jego wystąpienia był MSR 37 – Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Jako przykład do omawiania tej tematyki służył kryzys w Volkswagen Group, związany z ujawnieniem manipulacji przy wskaźnikach emisji spalin. Bazując na półrocznych raportach audytorów rozważaliśmy, czy i kiedy niemiecki producent samochodów powinien wykazać rezerwę w swoich wynikach finansowych. Następnie do Andreasa dołączył Philip Krais i wspólnie omówili wybrane zagadnienia związane z MSR 8 – Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.
          W dalszej części seminarium poruszono tematykę wartości niematerialnych i prawnych. Analizą MSR 38 zajęła się Lyuba Romanova z moskiewskiej firmy Interexpertiza. Swoją prezentację rozpoczęła od przedstawienia na podstawie danych makroekonomicznych, rosnącej roli wartości niematerialnych w gospodarce. Jeszcze w 1975 roku stanowiły one 17% wartości rynku, by w 2015 roku wynieść aż 87%, przy zaledwie 13% udziale rzeczowych aktywów trwałych. Lyuba przygotowała również oryginalny case study, w którym główną rolę ogrywali bohaterowie „Kubusia Puchatka”. Na podstawie ich perypetii i biznesowych pomysłów mieliśmy rozpoznać i wycenić wartości niematerialne i prawne, faktycznie występujące i odgrywające istotną rolę w rozwoju  makro biznesu.
          Seminarium zakończyło wystąpienie Thomasa Schinogla z SMC Revisions und Treuhand GmbH z Austrii. Tym razem skupiono się na MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe.
Poszczególne wykłady były rozdzielone przerwami kawowymi oraz lunchem, podczas których mogliśmy poznać się bliżej, wymienić poglądy na tematy nurtujące światowy biznes  oraz  przedyskutować program seminarium  z innymi uczestnikami konferencji.
          - Kluczowe znaczenie ma odpowiednie stosowanie standardów MSR/MSSF we wszystkich aspektach działalności firm. AGN czuje się zobowiązane, aby pomóc wszystkim naszym członkom osiągnąć doskonałość na tym polu. Jednym z narzędzi pomocy było to seminarium, które wspierają także inne działania. Są to między innymi: seminaria internetowe, filmy wideo, biuletyny techniczne oraz tzw. AGN Help Line – tymi słowami zakończył seminarium Liam McQuaid.

Przemysław Deka, BWCS