Likwidacja i upadłość

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Firma, która nie ma pozytywnej perspektywy gospodarczej i utraciła szanse kontynuowania działalności z przyczyn ekonomicznych lub prawnych podlega wycofaniu z obrotu gospodarczego. 

Eksperci BWCS, na podstawie weryfikacji ksiąg oraz oceny sytuacji finansowej i majątkowej, przygotują raport dla kierownictwa lub wspólników, stwierdzający status firmy oraz odpowiednie rekomendacje, wspierające podjęcie decyzji formalnych w zakresie upadłości lub likwidacji.

Zespół konsultantów BWCS zajmujący się likwidacją lub upadłością:

  • Przygotowuje dokumentację wymaganą przepisami prawa w celu zgłoszenia upadłości lub likwidacji w odpowiednich instytucjach.
  • Reprezentuje podmiot  jako likwidator.
  • Opracowuje wniosek o zgłoszenie upadłości do Sądu.
  • Reprezentuje upadłego w toku postępowania upadłościowego.