Doradztwo IT integracja systemów

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Kluczowym aspektem sprawnej obsługi klientów jest wsparcie naszego działu IT.
Standardowe  mechanizmy i narzędzia IT  wykorzystywane w trakcie współpracy z klientem to między innymi:

  • Podpis cyfrowy – standard, bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiaj sprawny przepływ dokumentów, deklaracji i umów, do minimum ograniczamy czas  przetwarzania  dokumentów i  koszty związane z wydrukiem.
  • Integracja systemów bankowych – integracja naszych systemów finansowych z systemami bankowości elektronicznej klienta, pozwala ściśle kontrolować przepływy pieniężne oraz wyeliminwać  ryzyko popełnienia błędów, podczas ręcznej obsługi internetowych kont bankowych.
  • Dostęp zdalny – wymagającym klientom oferujemy mechanizmy zdalnego dostępu do danych.
  • System finansowy na życzenie – możliwość wyboru systemu FK, w którym klient będzie obsługiwany.
  • Dostęp do danych – Klient ma zawsze możliwość dostępu do danych, nawet po zakończeniu współpracy.
  • Integracja systemów sprzedażowych i finansowych – budujemy mechanizmy, które przyspieszają i automatyzują współpracę na poziomie wymiany danych pomiędzy systemami sprzedażowymi i finansowymi.
  • Raporty zarządcze – poza standardowymi, na żądanie klienta sporządzamy specjalistyczne  raporty dotyczące kondycji finansowej klienta.
  • Bezpieczna strefa wymiany danych – klient zyskuje dostęp do mechanizmów, które umożliwiają bezpieczną i szybką wymianę dokumentów z naszym biurem.
  • Rygorystyczna polityka dostępu do danych – dostęp do danych jest chroniony zarówno w warstwie fizycznej, poprzez stałą ochronę serwerowni jak i softwaerowej. Firewalle, ścisłe zasady dostępu oraz regularne kopie zapasowe gwarantują bezpieczeństwo danych.