BW Audyt Sp. z o.o.

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

BW Audyt Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych i usług poświadczających oraz doradztwa podatkowego.

BW Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług audytorskich na podstawie wpisu do rejestru firm audytorskich pod numerem 3225, prowadzonym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (pana.org.pl/firmy-audytorskie/. Zatrudniamy biegłych rewidentów, doradców podatkowych i certyfikowanych księgowych, wspieranych przez doświadczony zespół IT. Badamy sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również w oparciu o IFRS.

Badania przeprowadzamy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, które zostały inkorporowane do sytemu audytowego w Polsce i stanowią podstawę proceduralną. Badamy firmy lokalne oraz uczestniczymy w audytach cross-border, współpracujemy z naszymi kolegami z AGN w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów, należących do grup międzynarodowych.

Dane firmy i kontakt:

BW Audyt sp. z o.o.
Ul. Sienna 83 lok. 218
00-815 Warszawa
Numer wpisu w rejestrze audytorów: 3225
Tax id: 527-010-48-93
Kapitał zakładowy: 102 500 PLN
KRS: 0000197102
tel. (+48) 22 2928 950
mob. (+48) 603376392