Audyt środków unijnych

https://www.bwcs.pl/sites/default/files/banner_big_0.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/baner_2_01.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/skyscraper.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

,
https://www.bwcs.pl/sites/default/files/fotolia_75406113_subscription_monthly_xl.jpg

BW CORPORATE SERVICES

YOUR PARTNER TO SUCCESS

Jednym z warunków poprawnego rozliczenia wsparcia finansowego uzyskanego w ramach programów unijnych jest audyt , którego celem jest wydanie opinii, iż wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

Audyt środków unijnych przeprowadzamy zgodnie z:

  • Wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów
  • Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)
  • Mającymi zastosowanie Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej